Mọi ng ơi e muốn tư vấn để đi học make up cá nhân . Bản thân e cũn biết xơ xơ make up r nhung thấy nhiều bạn make up đẹp quá style Tây quá nên e muốn học thêm cho biết . Mọi người biết chỗ nào dạy mà cho mình thực hành luôn k . E cũng nghe nhiều ng nói về nvhpn , bb thanh van , bb thien nga nhưng e k muốn học ở đó . Với lại e muốn sử dụng đồ của mình chứ k mua của tiệm . Tại e có rất nhiều r . Tư vấn gấp cho e nhé