hs1aoh4tZA3DmoNdZHvlg8qJrBehVp3vVnXMjWfu85JwFy2WldC53dGHjjavnipiIqexBXlDapvyTEBgqXE-W-1U9dLJMQ

Mần sao giờ?
Vậy thì gái phải chịu khó chút nghen
Thay vì đánh son theo chiều ngang, gái hãy đánh son theo chiều dọc thử coi nà
Cách này son sẽ không bị dồn lại bám vào các nếp nhăn của môi á
Nên môi bạn sẽ căng lắm, mịn lắm nha
Môi bạn có nhiều nếp nhăn hông? Thử cách này coi sao nghen