Em đang bị mụn đang có ta định mua bộ sản phẩm này dùng thử ,ai dùng rồi cho em xin review với ạ.