Em uốn tóc thuốc 2 tuần thid tóc thẳng lại 
Em cũng xài chai giữ nếp nhưng vẫn ko khả quan lắm 
Giờ em muốn uốn lại tóc thì được không ạ ? Với lại uốn bằng thuốc hay uốn setting ạ ?? 

Mong ac tư vấn !