mọi người cho e hỏi có nên học cắt tóc nam nữ ở nhà văn hóa phụ nữ quận 3 ko.