Mình cũng bị tình trạng như vậy . Sau mình mua kg vỏ bưởi về nấu nước gội đầu liên tục trong 1 tháng . thấy hiểu quả rõ rệt . Mình áp dụng thử rất hiểu quả và đến giờ mình vẫn làm như vậy. Chịu khó nấu nước gội thay vì dùng nước lạnh hay nuocs nóng như trước đây