các chị có ai biết ở Sài Gòn chổ nào dạy vẽ móng bằng cọ bản k ạ?chỉ học khoảng 1 tuần thôi vì mình cũng đang biết vẽ sẳn rồi.chỉ học thêm những kiểu mới.có ai biết chỉ mình với.cám ơn các chị trước.