Em đang muốn giới thiệu tay nghề tết tóc với mọi người, mẹ nào muốn tết tóc để đi dự tiệc hoặc làm mới bản thân thì liên hệ với em nha. Em sẽ làm miễn phí cho các mẹ vào thứ 7 và chủ nhật tại nhà em đến hết 15/12/2012. SĐT của em là: 01684374694