mình da hỗn hợp dầu,đang muốn chuyển qua dùng thử loại này,nhưng chưa biết dùng những gì,mua ở đâu,mẹ nào biết giúp mình với