Các chị ơi cho e biết làm thế nào để mờ các vết tàn nhang? E sử dụng nhiều phương phap rồi mà vẫn ko hiệu quả.