Cho e hỏi ống nhau thai cừu một thời gian sau đó thì ngưng sử dụng thì cơ thể có bị phụ thuộc thuốc không,da có bị xấu đi không các chị???