Các mẹ cho em xin cái địa chỉ mua dưỡng thể vaseline cocoa butter cái. Em tìm mấy siêu thị mà k có. Cần gâps lăms ạ.......