Các mẹ có biết chỗ nào tốt học yoga, tập dưỡng sinh,…ở Hà Nội dành cho người trung niên (55 tuổi) không thì mách cho em với. Mẹ em sắp nghỉ hưu, em muốn đăng ký cho mẹ đi tập vừa tốt cho sức khỏe, vừa đỡ buồn.