Ko thuốc, ko nhịn ăn, không ăn kiêng quá khổ sở.
Ai quan tâm cò ment nhé!