Mình thấy bên này họ bán nhưng không biết có chất lượng không?
https://wakaruvietnam.com/01-goi-nuoc-uong-dpr47nang-luong-tu-truong-wakaru-/3M906_BjxWIUArQkSZub3IAE843102VghD6v1jrdoR0SvEyKPzXthVYYnZGFRxsuX9mLP1y67r54kY0euiXu7rZEcGAE