Em thấy có người bầu hơn 7 tháng mới phát hiện thai không có não hay con gọi là bệnh vô sọ hay não chỉ phát triển một phần và phải bỏ con. Em thắc mắc là liệu thai bị như vậy thì thai có biết đạp như những thai bình thường khác ko. Còn cả những bé bị bại não bẩm sinh nữa nghĩa là trong bụng mẹ đã bị bại não rồi vậy thì thai nhi có máy và đạp như thai bình thường không.