Có Mom nào có con mà ham chơi điện thoại không ak?
Con nhà e ham chơi điện thoại quá nè. Hay mèo nheo bố mẹ.
Mom nào có kinh nghiệm cai điện thoại cho con chia sẻ e với.