Có mẹ nào đau dạ dày Hp uống thuốc Sơ can bình vị tán của Viện nghiên cứu thuốc dân tộc ở Ô chợ dừa khỏi ko ạ? Mình uống đc 1 tháng ko thấy giảm tí nào, đau nhiều hơn