e mang thai 37 tuan, chọn sinh PSQT SG muốn yêu cầu bs thực hiện sinh mổ. do e k rành lắm nên chọn bac nào mát tay mong cac mom có kinh nghiệm sinh ở đây chỉ giúp ạ!