Nhờ ad duyệt
Em mới cấn bầu
Đang tính sinh ở Từ Dũ Tp Hcm
Mẹ nào biết Bs nào mát tay giới thiệu em theo với ạ.để sinh em chỉ định bs luôn.
khám ngoài giờ vì em đi làm.
Lần đầu em theo bS Nguyễn Anh Danh ở Cống Quỳnh,nhưng bác bận quá ,khám về 11-12h đêm.lúc sinh thì bác đi công tác k chỉ định đc.