Các tác phẩm của nghệ sĩ người Canada David Spriggs đã xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật tạo hình và hội họa.


Chỉ trong vòng 10 năm, David Spriggs đã hoàn thiện kỹ năng của mình với mức độ chi tiết và quy mô tác phẩm ngày càng mở rộng. Khi vẽ và ghép những tấm film mỏng trong suốt với nhau, anh đã tạo thành những hình khối 3D lơ lửng trong không trung, với màu sắc kỳ ảo tới mức bạn cảm tưởng có thể đưa tay ra và chạm vào chúng…


Tác phẩm mang tên "Vision" của David Spriggs


Tác phẩm hoành tráng nhất tính tới thời điểm hiện tại của anh gồm 400 tấm film được vẽ tay với kích thước 4 x 1.5m mỗi tấm, trải rộng trên diện tích 2.600m2. Dưới đây là một vài trong các công trình độc đáo nhất của anh:


1. AXIS OF POWER. 2009. 640 x 430 x 214cm


tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot

tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot

tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot

tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot


2. VISION. 2010. 264 x 315 x 91cm


tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot

tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot


3. RED. 2012. 947 x 442 x 685cm


tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot

tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot


4. BLUE. 2012. 262 x 650 x 326cm


tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot


5. STRATACHROME. 2010. 1524 x 366 x 213cm


tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot


6. HOLOCENE. 2011. 170 x 289 x 335cm


tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot

tranh-3d-cuc-ao-tao-thanh-tu-hinh-ve-tren-hang-tram-tam-film-trong-suot


Nguồn:
http://ttvn.vn/gioi-tre/tranh-3d-cuc...0154936762.htm