http://www.clip.vn/watch/OGA,vn,Tre-...Page1=1&cTab=0


Tớ xem cái này xong chết cười, mẹ trong Clip thật là hạnh phúc vì có đàn con hay cười và ax biết chọc cười...rooling: