Mới thấy video anh này sửa đàn lôi ra con trăn ghê quá. Eo ôi, phải em chắc em vứt đàn lun qué