...đang được chiếu trên Chanel 8, vào lúc 10:30 pm hôm nay. Hình như chúng chỉ được chiếu vào các tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Bác nào ở Singapore và biết tiếng Hoa thì vào xem nhé, phim không có phụ đề tiếng Anh.

Các nhân vật nhìn tự nhiên bình thường chứ không đến nỗi trắng bệnh mất tự nhiên như trên hình đâu.

Tề Thiên Đại Thánh nhìn trắng trẻo có nét lắm nhé?:LoveStruc:
Mình đang xem tới khúc Tề Thiên bị giải lên trời vì hắn phá phách quá!