Như tiêu đề, một mẹ đã dùng chiếc iphone màu trắng đập tanh cành con heo đất trước sự chứng kiến của nhiều người.