(Kienthuc.net.vn) - Sự kết hợp đặc biệt giữa hình vẽ với các đồ vật, thức ăn... tạo nên những hình ảnh sống động và hài hước.

kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(1)_ffzg
Nghệ thuật sắp đặt dưới bàn tay của nghệ sĩ.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(10)_racw
Thổ dân.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(2)_tfto
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(3)_asxp
Một chú vẹt có chiếc mỏ hạt điều.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(4)_nnxc
Những khuôn mặt, mũi, miệng bằng kéo.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(5)_jghw
Tóc, váy, lá được sáng tạo nên từ rau xanh.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(6)_wvbp
Muôn kiểu khuôn mặt được sáng tạo từ bỏng ngô kết hợp cùng hình vẽ.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(7)_fqqt
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(8)_dpnj
Khuôn mặt hài hước.
kienthuc_sang_tao_hai_huoc%20(9)_kxxg


Nguồn:
http://kienthuc.net.vn/thu-gian/me-tit-anh-hinh-ve-ket-hop-voi-do-vat-317890.html