Kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi - Kẻ 8 lạng, người nửa cân, theo các bạn ai là đỉnh cao nhất?