Tư vấn, kí hợp đồng và lắp đặt internet cáp quang viettel
Fast 15 (15Mbps) - 200.000/tháng
Fast 20 (20Mbps) - 220.000/tháng
Fast 30 (30Mbps) - 330.000/tháng

Phương án đóng hàng tháng:
- Phí lắp đặt: 200.000đ
Đóng trước từ 6 tháng trở lên
- Phí lắp đặt: Miễn phí
- Phí thiết bị: Cho mượn thiết bị
- Đóng trước 6 tháng Tặng 1 tháng
- Đóng trước 12 tháng Tặng 2 tháng


Chi tiết liên hệ NVBH: 0966 314 614 - A.Tú