âm nhạc giúp trí não của trẻ phát triển tốt hơn và một điều mà nhều bậc phụ huynh cũng đã từng biết rằng bé sẽ học nhanh hơn với âm nhạc. Một bài hát cô dạy trên lớp trẳng hạn luôn được các bé tiếp thu tốt hơn là học đánh vần
" hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp... la là la là lá...."
vậy sao không cùng bé học tiếng anh qua bài hát vui nhộn nhỉ

children music -2015:

<strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UC5ZVyBY6GzEFDj7ai4qp8Dw" target="_blank" rel="nofollow">
<strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UC5ZVyBY6GzEFDj7ai4qp8Dw" target="_blank" rel="nofollow">
<strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UC5ZVyBY6GzEFDj7ai4qp8Dw" target="_blank" rel="nofollow">