Tình hình là đến mùa hoa móng cọp nỡ,chưa từng thấy giàn hoa nào đẹp như thế.Ở nhà trồng trước hiên nhà,cũng 2 năm rồi.