Khi danh hài Tấn Beo còn nhỏ, gia đình đã xảy ra nhiều biến cố khiến anh phải nghỉ học từ rất sớm và gần nửa cuộc đời Tấn Beo lưu lạc khắp nơi kiếm sống để nuôi gia đình. Để có được vị trí vững chắc trong lòng khán giả như hôm nay, danh hài Tấn Beo đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.