Đừng dối em anh có một trái tim biêt khóc
Một trái tim khao khát vỗ về
Trái tim non, trái tim mềm quá thể
Trước em mà, sao nỡ giấu che đi
****************************************
Anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
Anh yêu dấu, khpép làm chi cánh cửa
Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi
****************************************
Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa không dám nhặt
Lá xanh cho người, về với em lá úa
Lá bây giờ, ôi lá của em chưa?
*****************************************
Của em chưa, nỗi buồn sâu đáy mắt
Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
Những trưa chiều hoang lạnh làm cô đơn
******************************************
Anh của em chưa? câu hỏi đắng tâm hồn
Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
ÔI hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
Cuối con đường tìm kiếm - vẫn còn anh
*******************************************
Cuối con đường đơn chiếc em tin
Anh sẽ đợi chờ em sâu đáy mắt
Anh sẽ đợi em - trái tim non biết khóc
Xao xác lá vàng - em nhặt - giữ riêng em.
( Đinh Thị Thu Vân)