Mình tìm được cái clip này, chia sẻ cho mọi người xem và tham khảo. Hy vọng mọi người phân tích được mọi thông điệp mà thế giới này gửi gắm cho con mình. Tất cả đều tốt, liệu có thật như thế hay khong