https://www.youtube.com/watch?v=GmrCwpl0Gg8
Xem video này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng cười sặc. Nhất là đoạn 2 bố con bế nhau chơi cầu trượt, vừa buồn cười vừa thương bé.