Giá vé 1.500.000 bán lại 1.200.000
Vé ngồi hàng D, tầng 1 tại rạp Hồng Hà, thời gian: 8h30 thứ 7 ngày 19/12/2009
Vé Vip sẽ đựoc tặng 1 DVD có chữ ký của Mr.Đàm
Ai có nhu cầu liên hệ với mình qua số điện thoại: 098.9625.666