Kính gửi các ông bố thích nhậu nhẹt bài hát "Huyền thoại rượu"
Đêm trong màn nằm với vợ
Bạn rượu gọi liền mò đi
Vợ có nói năng chi,
Ta cũng đi cho bằng được
Vợ là vợ, mà ta là ta.

Ai trên đời mà chẳng uống rượu
Bởi rượu quý hơn cơm
Rượu là nước trong veo
Gạo hai bơ mới được một xị
Gạo hai bơ mới được một xị
Rượu là rượu, cơm là cơm

Suy cho cùng ta uống rượu
Để giải toả tâm can
Rượu là nước chứa tran
Sua giùm cơn phiền muộn
Sống trên đời bao bề bộn
Rượu là bạn, ta của ta

Uống rượu nhiều mà có sỉn
Thì đừng có quậy la
Vợ mà có kêu ca, ta giả câm giả điếc
Vợ nói nhiều thì cũng mệt
Vợ mặc vợ, ta mặc ta

Đêm trong màn nằm nghĩ lại
Rượu có hại ai ơi, rượu là nước uống chơi
Con nhà ta mà hết gạo
Vợ nhà ta mà thêm sầu não
Rượu đi đằng rượu, ta cũng đi đằng ta.

các bố hay nhậu thấy bài này có ổn không? hehe :3: :3: