mình đã mổ mắt ở bệnh viện này, bác sĩ rất nhiệt tình và trang thiết bị hien đại .mọi người nên thử