mình thấy kênh này khá hay nên muốn chia sẽ. mình thấy hình như mới lập
https://www.youtube.com/channel/UC-dfZ2lOPJ5KSIardYCZo1Q?view_as=subscriber
các mẹ và trẻ vô coi thử xem sao