Chào mọi người. E bị bn này lừa từ khâu cài ng vô mua hàng để mình đặt hàng. Giờ tới hạn trả hàng tồn thì bn chúng thuê bao k bắt máy. Chúng xóa hết cả trang web luôn nữa. lx4GgJXjY-39dQxpD9wxzVF8s90t-PsBplDTwrlj3EVA2UMeUZhoZtzWbC20iRtB5UZjwQWk4J35mpzHU0F7Jb0R8iDIUUc