Loại virút truyền nhiễm corona này là sản phẩm của Bộ Ôn Dịch trên Thiên Đình,cứ sau mấy năm Ngọc Hoàng sẽ ra sắc lệnh cho Bộ Ôn Dịch phát tán một loại virút để trừng phạt những chúng sinh tạo nghiệp quá nhiều như Sát Đạo Dâm Vọng.Đeo khẩu trang không ích lợi gì đâu,loại virút này gặp người Ác sẽ phát huy tác dụng còn gặp người Thiện sẽ như không có gì.
A Di Đà Phật .