TM thích thể hiện từ đó đến giờ rồi mà. Nhưng ko thể phủ nhận là giọng chị rất tốt.