Việt Nam đứng thứ 12 trên thế giới về số người mắc bệnh lao

Thứ hai, 09/03/2015 - 04:40 PM (GMT+7)edee5914710ff8163bc33bcc6fbcbae4_L

Một vài triệu chứng của bệnh lao phổi. (Ảnh: internet)

NDĐT- Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước có số người bệnh lao cao và đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc. Dịch tễ lao diễn biến phức tạp và tình hình lao kháng thuốc vẫn gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết tại Hội nghị tổng kết Chương trình chống lao năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 vừa diễn ra chiều nay 9-3, tại Hà Nội.

Đánh giá về những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình Phòng chống lao, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho rằng, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu tại các tuyến bị cắt giảm 40% ảnh hưởng đến mạng lưới phòng chống lao. Một số địa phương không nhận được hỗ trợ kinh phí của địa phương, nên việc duy trì một số hoạt động thường quy khó khăn (nhất là hoạt động giám sát chương trình). Kinh phí cho hoạt động truyền thông rất thấp, trong khi các nhà tài trợ cũng không hỗ trợ. Kinh phí năm 2014 do Quỹ Toàn Cầu tài trợ phê duyệt chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hoạt động.

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng thành công kế hoạch 5 năm phòng chống lao giai đoạn 2016-2020 và đề xuất viện trợ trình Quỹ Toàn cầu. Quỹ Toàn Cầu đã phê duyệt tài trợ 42 triệu USD cho Chương trình chống lao giai đoạn 2015-2017; Chương trình Chống lao đã vận động được gần 150 tỷ đồng tiền thuốc từ WHO, bảo đảm đầy đủ thuốc chống lao hàng 1 trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Mặc dù kinh phí từ chương trình mục tiêu năm 2015 có nhiều hơn 2014, nhưng so với nhu cầu còn thiếu. Do vậy đề nghị Chương trình chống lao các địa phương phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể tại địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hoá công tác chống lao. Huy động nguồn lực cộng đồng, địa phương vào công tác chống lao”.

Cho đến nay, Việt Nam vẫn còn ba chỉ số chuyên môn chưa đạt chỉ tiêu: số bệnh nhân lao mọi thể được phát hiện (96,3%), tỷ lệ phát hiện các thể (96%), tỷ lệ phát hiện AFB(+) mới trên 100.000 dân (92,3%). Thứ trưởng đề nghị chương trình cần phân tích đánh giá sâu về ba chỉ số chuyên môn này cũng như về nguyên nhân và giải pháp của một số hoạt động chuyên đề chưa đạt kết quả như mong muốn như: lao/HIV, PAL, chống lao trẻ em.
Trong năm 2015, để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu với Bộ Y tế và mục tiêu thiên niên kỷ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đề nghị các địa phương triển khai thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược phòng chống lao, đưa công tác chống lao thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Chương trình chống lao làm việc tích cực với BHYT/BHXH ban hành Thông tư mới tạo cơ chế tài chính ưu tiên chi trả và tiếp cận cho dịch vụ phòng chống lao, tạo thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược an ninh thuốc và duy trì các hoạt động khác từ hỗ trợ từ BHYT; Cần tăng cường phối hợp các Bộ, ngành trong công tác tuyên truyền bệnh lao; Tăng cường lồng ghép với chương trình HIV để thực sự lồng ghép công tác chống lao và HIV. Bên cạnh đó, cần tăng cường chất lượng và đạt chỉ tiêu thu dung bệnh nhân lao kháng thuốc. Sớm đưa thuốc mới, công thức chín tháng vào điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và siêu kháng thuốc...


Trong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã cấp 75 tỷ đồng khẩn cấp mua thuốc chống lao. Chương trình chống lao vẫn duy trì mục tiêu triển khai công tác chống lao tại 100% số quận huyện và 100% số xã, phường. Tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt 100% (kể cả trong trại giam, vùng biển đảo, miền núi). Hoàn thành và vượt chỉ tiêu cam kết với quỹ toàn cầu về phát hiện và điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc với kết quả điều trị cao, là một trong năm nước trên thế giới có tỷ lệ điều trị khỏi trên 70%.


H.N
http://www.nhandan.com.vn/suckhoe/ti...-benh-lao.html