VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thăm Sư đoàn không quân 372 và Vùng 3 Hải quân Việt Nam. Dưới đây là các hình ảnh về chuyến thăm của ông Martin Dempsey tới các đơn vị quân đội Việt Nam đóng tại Đà Nẵng:
dempsey_hai_quan_viet_nam_1_MBXQ Đại tướng Dempsey “đáp lễ” với chỉ huy đội danh dự Sư đoàn Không quân 372 của Việt Nam ở Đà Nẵng hôm 15/8

dempsey_hai_quan_viet_nam_2_ROTI Đại tướng Dempsey gặp gỡ các chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 của Việt Nam

dempsey_hai_quan_viet_nam_3_QNLJ Tướng Dempsey thăm phi hành đoàn của Sư đoàn Không quân 372 Việt Nam

dempsey_hai_quan_viet_nam_4_PEXS Tướng Dempsey quan sát bên trong một chiếc máy bay dùng trong công tác huấn luyện của Sư đoàn Không quân 372

dempsey_hai_quan_viet_nam_5_BMNP

dempsey_hai_quan_viet_nam_6_KTGI Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dempsey thăm Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam ở Đà Nẵng vào hôm 15/8

dempsey_hai_quan_viet_nam_7_VULI

dempsey_hai_quan_viet_nam_8_EQDV

dempsey_hai_quan_viet_nam_9_QLIS

dempsey_hai_quan_viet_nam_10_KXXM
Tướng Dempsey đọc lưu bút do ông viết trong sổ lưu niệm tại Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam ở Đà Nẵng


http://vov.vn/thegioi/tuong-my-demps...nam-346161.vov