http://docbao.info/Xa-hoi/thoi-su/Du...xa-/52735.html

Ấn tượng về phát ngôn của ông Dương Văn An, Bí thư, Trưởng Ban tổ chức TƯ Đoàn:
Trích dẫn Nguyên văn bởi ngkim2010 Xem bài viết
Các trí thức trẻ không phải cam kết không tham nhũng, không nhận hối lộ… nhưng ....
Điều đó nghĩa là...