Trong veo nụ cười và ánh mắt trẻ thơ cùng nét vẽ

Dân Việt - Không gì đẹp và sáng trong bằng những khoảnh khắc các thiên thần nhỏ đắm mình trong thế giới của sắc màu cùng cây cọ..., để được thả sức dạo chơi với thế giới của riêng mình.


12112012_giaoduc_lieugiai1

12112012_giaoduc_lieugiai2

12112012_giaoduc_lieugiai3

12112012_giaoduc_lieugiai4

12112012_giaoduc_lieugiai5

12112012_giaoduc_lieugiai6

12112012_giaoduc_lieugiai7

12112012_giaoduc_lieugiai10

12112012_giaoduc_lieugiai8

12112012_giaoduc_lieugiai9

12112012_giaoduc_lieugiai11

12112012_giaoduc_lieugiai12

12112012_giaoduc_lieugiai13

12112012_giaoduc_lieugiai14

12112012_giaoduc_lieugiai15


Vân Đào
http://danviet.vn/111172p1c28/trong-...ung-net-ve.htm