Nông dân nhà mình thì chỉ biết trồng thui, còn thương mại thì phải nhờ cả vào mấy bác đầu to, nhưng khổ cái những bác đầu to nhà mình chỉ thích đầu tư vào những thứ sang chảnh thui , nên nông dân VN còn khổ, còn bị Tàu nó ép dài dài!