http://tintuconline.com.vn/vn/song/221148

Câu kết của bài báo: "Ở đời, đàn ông biết sống cao thượng rất nhiều", đọc câu này thấy phân vân quá, chẳng lẽ nhiều như thế mà mục "Tâm sự" ở WTT này lại vẫn nhiều chuyện buồn như thế? Hay là tại mình không có duyên gặp được người đàn ông cao thượng nên sinh ra bi quan nhìn đời toàn màu đen nhỉ???