Tạo hình nghệ thuật từ những cánh hoa

Dưới bàn tay khéo léo cùng khả năng sáng tạo của mình, con người đã biến những vật vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự.


Hãy xem những tạo hình nghệ thuật từ những cánh hoa vô cùng đẹp dưới đây, để thấy sự sáng tạo của con người là vô hạn:

231338xcitefunikebanaartflowersinanewshape4jpg-023246


231336xcitefunikebanaartflowersinanewshape6jpg-023247


231337xcitefunikebanaartflowersinanewshape5jpg-023305


231335xcitefunikebanaartflowersinanewshape7jpg-023318


231339xcitefunikebanaartflowersinanewshape3jpg-023340


231340xcitefunikebanaartflowersinanewshape2jpg-023402


231341xcitefunikebanaartflowersinanewshape1jpg-023414Đ.T (Theo Wonderaday)
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tao-hi...canh-hoa/65388