Cái món này đúng là từ bé nhìn thấy bao lần ở chợ nhưng chưa bao giờ được ăn,
vì bố mẹ không ăn cho nên mình cũng thấy sợ