Tui nghe ngta nói Trấn Thành bisexual á, trước date trai cũng nhiều nhưng giờ thì chỉ yêu vợ Hari thôi